Kviečiame susipažinti su lopšelio – darželio  direktorės Onos Kavalnienės  veiklos ataskaita už 2023 metus  ČIA 

     Vadovaujantis  Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279 ir pakeitimais, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai.