Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

 

Maitinimo organizavimo lopšelyje – darželyje „Vyturėlis“ tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

 

PRAŠYMAS DĖL MAITINIMO  parsisiųsti MS Word formate

 
 
PRAŠYMO-PARAIŠKOS GAUTI MOKINIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ NEVERTINANT PAJAMŲ SP-11(A) FORMA
 
 
 
Rekomenduojamu paros maistinių medžiagų ir energijos normų įsakymo pakeitimas nuo 2018-01-01 nuoroda:
 
 
MAITINIMO APRAŠO REKOMENDACIJOS  Peržiūrėti dokumentą