MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA