Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
 
Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelio – darželio darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, bei dėl Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelio – darželio darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.
 
Kontaktai:
”    Telefonas: (8 383) 51535 (darbo valandomis)
”    El. paštas: direktore@vyturelismoletai.lt
”    Paštas: Vilniaus g. 57-1, LT-33102 Molėtai
Anonimiškumas garantuojamas.
 
Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti.
 
Dėkojame už pateiktą informaciją.
 
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
 
 
 
 
 
 

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

 

ONA KAVALNIENĖ Privačių interesų deklaracija

VIRGINIJA PLADIENĖ  Privačių interesų deklaracija