Logopedas teikia paslaugas priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Logopedas išsiaiškina kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimo pobūdį įvertina ir numato sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą auklėtojoms ir vaikų tėvams, dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais. Pratybų metu logopedė moko vaikus taisyklingai tarti kalbos garsus, išgirsti ir skirti juos, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais, plečia vaikų žodyną, lavina rišliąją kalbą ir kitus pažintinius procesus.

Kontaktai – logopede@vyturelismoletai.lt