Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelio – darželio direktoriaus įsakymas “Dėl pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus bei turtą, sąrašų patvirtinimo”.

 

ONA KAVALNIENĖ Privačių interesų deklaracija

VIRGINIJA PLADIENĖ  Privačių interesų deklaracija

KRISTINA ALIŠAUSKIENĖ Privačių interesų deklaracija

OSVALDAS GIRUCKAS Privačių interesų deklaracija

ASTA ŠANTERIOVIENĖ Privačių interesų deklaracija

INGA GINČAUSKIENĖ Privačių interesų deklaracija

 

Kaip teikiama/tikslinama privačių interesų deklaracija?  

Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto tinklalapio https://www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Nuoroda prisijungimui – https://pinreg.vtek.lt/app/