Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelio-darželio tarybos sudėtis

Birutė Baltuškienė, tėvų atstovė, tarybos pirmininkė  – 670 24894;

Renata Milkevičė, tėvų atstovė;

Aida Čepukaitė, tėvų atstovė ;

Virginija Pladienė, mokytojų atstovė;

Loreta Leipuvienė, mokytojų atstovė;

Aurelija Nariūnienė, mokytojų atstovė;

Gintautas Vidžiūnas, visuomenės deleguotas atstovas.