Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelio-darželio tarybos sudėtis

1. Remigijus Tamošiūnas, tėvų atstovas, tarybos pirmininkas –  8-670 248 94;
2. Birutė Baltuškienė, tėvų atstovė;
3. Jurgita Kandratavičienė, tėvų atstovė ;
4. Virginija Pladienė, mokytojų atstovė;
5. Loreta Leipuvienė, mokytojų atstovė;
6. Aurelija Nariūnienė, mokytojų atstovė;
7. Gintautas Vidžiūnas, visuomenės deleguotas atstovas.