Antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą antikorupcinio sąmoningumo didinimas yra svarbi korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemos dalis.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba siekdama padėti viešojo sektoriaus subjektams kurti antikorupcinę aplinką ir prisidėti prie viešojo sektoriaus darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo, gilinant jų žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais, sukūrė antikorupcinio švietimo e. mokymo platformą (toliau – e. mokymo platforma, platforma).

Platformą rasite adresu – https://emokymai.stt.lt/.

Išklausius mokymus išduodami sertifikatai, liudijantys apie antikorupcinio sąmoningumo didinimą, kurie gali būti prilyginti kvalifikacijos kėlimui.

Antikorupcinio švietimo vaizdo pamokos: https://www.stt.lt/antikorupcinio-samoningumo-didinimas/ivairios-edukacines-priemones/vaizdo-paskaitos/7662