2023 m.   Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės