VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS
 
MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO LANKYMO TVARKA
 
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ
PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ
 
LAISVOS VIETOS GRUPĖSE  2024 M. BALANDŽIO MĖN. DUOMENIMIS – LAISVŲ VIETŲ NĖRA