VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS
 
 
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ
PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ
 
 
2021-2022 m. m. priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą  numatoma        naujus vaikus.
Pateiktų prašymų eilė 2021-06-01 duomenimis yra tokia: pateiktų prašymų eilė – duomenys ruošiami