Įstaigos pavadinimas: Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos grupė:  neformaliojo švietimo mokykla.
Mokyklos tipas: lopšelis – darželis.
Įstaigos kodas: 191231719
Mokyklos adresas:   Vilniaus g. 57-1, LT-33102 Molėtai.
                               Tel./faks: (8 383) 51535 
                               El. paštas: info@vyturelismoletai.lt
Mokymo kalba: lietuvių.
Steigėjas: Molėtų rajono savivaldybės taryba
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Veiklos sritis: švietimas,  kodas 80.10.00.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10.
Mokymo formos: Dieninė
Įstaigai vadovauja direktorė Ona Kavalnienė