Kaip galite skirti 1,2 % pajamų mokesčio mums?
Paramą galite skirti prisijungę prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) per savo e-banką. Duomenis galima užpildyti ir pateikti tiesiai EDS portale arba atsisiųsti į savo kompiuterį, užpildyti ir pateikti prašymą (forma FR0512, versija v4).
 
Duomenys, kurių Jums prireiks pildant prašymą:
  • Paramos gavėjas: Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelis-darželis
  • Mokestinis laikotarpis: 2021 metai
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : 191231719
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : 1,2 procentų
Tėveliai, dėkojame jums už paramą mūsų įstaigai.
 
Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja:
Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:
Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:
• Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų
susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);
• Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);
• Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1
proc.).
Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS. Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų grupėms). Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d. (šiemet iki gegužės 2 d. imtinai).

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią
klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.
Valstybinė mokesčių inspekcija