ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI
 
Pareigos
Telefonas
El. paštas
Direktorius
(8 383) 51535
(8 616) 44581
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 383) 51680
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(8 383) 51680
Vyr. buhalteris
(8 383) 51680
Raštvedys (8 383) 51680 info@vyturelismoletai.lt
Maitinimo organizavimo specialistas
(8 383) 51680 apskaitininke@vyturelismoletai.lt