Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. gruodžio 29 d. posėdžio protokolu  Nr. 73-17/1VL-2681 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „ Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo “pakeitimo“ 2.2.9.1 papunkčiu, atsižvelgiant į augantį koronaviruso infekcijos (COVID-19)   atvejų skaičių miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir didėjantį ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumo rodiklį, pateikiame koronavisuso plitimo valdymo rekomendacijas miesto ikimokyklinio ugdymo mokykloms. 

           Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumui ugdymo įstaigos ir (ar) konkrečios grupės lygmeniu pasiekus 50 proc., rekomenduojame, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo programose dalyvautų (ugdymo procesą vykdant kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu grupėje) tik tie vaikai, kurių:

  • tėvai, įtėviai, globėjai, įstatyminiai atstovai yra specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai, ugniagesiai) ir privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose;
  • abu tėvai, įtėviai, globėjai, įstatyminiai atstovai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali  vaikų priežiūros užtikrinti namuose;
  • tėvai, įtėviai, globėjai, įstatyminiai atstovai neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti tinkamas ugdymo, priežiūros sąlygas vaikui namuose (socialinės rizikos, socialinę atskirtį ar kitų socialinių sunkumų patiriančios šeimos).