Naujienos

 
ATRANKA PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ
LOPŠELYJE – DARŽELYJE
Darbo laikas: 20 valandų per savaitę (iš jų 10 kontaktinių).
Darbo sutarties rūšis: projektinė.
Darbo užmokestis: – valandinis (valandos įkainis – 10.92 eurų).
Reikalavimai pretendentams:
1. vientisosios psichologinės magistro studijos;
2. darbo patirtis: nemažiau 3 metų darbo su vaikais patirtis švietimo arba sveikatos priežiūros
įstaigose;
3. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams;
4. po diplominės studijos (gali būti dar nepabaigtos) -informacinių komunikacinių technologijų
valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
5. reikiamų teisės aktų išmanymas.
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
6. Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus.
Atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentų priėmimas darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (adresu: Vilniaus g. 57-1, Molėtai), arba elektroniniu paštu direktore@vyturelismoletai.lt
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką tel. 8 61644581.
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Ona Kavalnienė