SUGINČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas
Aldona Kelbauskė
auklėtoja
(8 383) 56125
Diana Tumėnienė

Audronė Nikštuvienė
auklėtoja

Spec. pedagogė
(8 383) 56125

(8 383) 56125


MOLĖTŲ          "VYTURĖLIO"
VAIKŲ             LOPŠELIS - DARŽELIS