Ikimokyklinis ugdymas


Priešmokyklinis ugdymas


Logopedo pagalbos teikimas


Spec. pedagogo pagalbos teikimas


Dienos miego nemiegančių
vaikų saviraiškos grupė


Papildomi užsiemimai


Dienos ritmas
MOLĖTŲ          "VYTURĖLIO"
VAIKŲ             LOPŠELIS - DARŽELIS