NAUJASODŽIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas
Rūta Paliukėninenė
auklėtoja
(8 383) 58331
Danguolė Michnevičienė

Dovilė Kazlauskienė
auklėtoja

auklėtoja
(8 383) 58331

(8 383) 58331
MOLĖTŲ          "VYTURĖLIO"
VAIKŲ             LOPŠELIS - DARŽELIS