LEVANIŠKIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas
Laimutė Satkūnienė
auklėtoja
(8 383) 44449
Jolanta Žalalienė
auklėtoja
(8 383) 44449
MOLĖTŲ          "VYTURĖLIO"
VAIKŲ             LOPŠELIS - DARŽELIS