ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI
Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas
Ona Kavalnienė
direktorė
(8 383) 51535
(8 616) 44581
Virginija Pladienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(8 383) 51680
Alvydas Ališauskas
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(8 383) 51680
Valerija Turčina
vyr. buhalterė
(8 383) 51680
Kristina Ališauskienė
apskaitininkė
(8 383) 51680
Inga Ginčauskienė
raštvedė
(8 383) 51680
Irena Paukštienė
dietistė
(8 383) 51680
2018 © Visos teisės saugomos.

MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS