GIEDRAIČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas
Sigutė Dranseikienė
auklėtoja
(8 383) 55194
Daiva Lutienė
auklėtoja
(8 383) 55194
MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS